3. İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı – ICIJS’19

Print Friendly, PDF & Email

Bu sene üçüncüsü düzenlenen Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı isimli organizasyon İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Konferansa katılım hem izleyici hem de araştırmacı nezdinde bir önceki seneye kıyasla fazlaydı. İlk ve istisnai olması sebebiyle öncelikle üç yıldır bu konferansı mümkün kılan Sayın Tuğçe Ersoy Ceylan ve Sayın Mustafa Kulu’ya teşekkürlerimi sunarım.

Konferans “Dönük Noktaları: Değişim ve Süreklilik İçinde Yahudilik ve İsrail” ana başlığı altında düzenlenirken diğer alt başlıklar şöyle idi;

“Manda Döneminde ve İsrail’in İlk Yıllarında Sosyal, Etnik, İdeolojik ve Siyasi

Anlaşmazlıklar”

“Yahudiler ve Yahudilik”

“Siyonizm, Öncüler ve İsrail”

“Dünya Tarihinde Yahudi İzleri”

“Yahudi Kültüründe Sanat ve Edebiyat”

 “Yahudi Felsefesindeki Döngüler”

 “İslam ve Yahudilik: Karşılaşmalar, Geçişler, Karşılaştırmalar”

“İsrail’in Uluslararası Sistemdeki Yeri ve Küresel İlişkileri”

“Bir Dönüşüm Yolculuğu Olarak Yahudilik”

“İsrailli Olmak: Milli Kimliğin Açmazları”

“Yahudi Tarihinde Kırılmalar ve Din Anlayışındaki Yansımaları”

 “Türkiye Cumhuriyeti’nde Yahudiler”

 “Osmanlı Arşivlerinde Yahudiler”

 “Değişim ve Süreklilik İçinde İkili İlişkiler: İsrail ve Türkiye”

“Yahudi Tarihinde Bir Dönüm Noktası Olarak İsrail’in Kuruluşu”

“Dönüşen ama Değişmeyen Olgu: Anti-Semitizm”

“İsrail’in Dahili Siyaseti”

“Ortadoğu’da İsrail: Bölgesel İlişkileri”

“Yahudi Tarihinden Türeyen Kavramlar”

 “Yahudi Teolojisi: Yahudiliğin İnançları ve Tarihi”

İki gün boyunca devam eden ve İzmir kentinde bulunan Yahudi mirasının keşfiyle sonuçlanan konferansta katılımcı olarak yer alıp “İsrail’in Kuruluşunda Palmah Nesli (1941-1948)” isimli sunumumu gerçekleştirdim.

palmach troops
palmach troops

İsrail’in Bağımsızlık Savaşı’na giden ve devlet ile birlikte düzenli bir ordu kurulmasıyla sonuçlanan tarihi süreçte Hagana’nın özel bir birimi olan Palmah (Palmach, פלמ”ח, פלוגות מחץ ) birimini anlattığım sunuma ait makale ve diğer bütün değerli katılımcıların makalelerini 6 ayda bir yayınlanan İsrailiyat dergisinde bulmanız mümkün olacaktır.

Zırvaizm Podcast

Podcast yayınlarımda ekonominin seninle, toplumla ve çevren ile ilişkisini konuşuyoruz. Ne, Neden ve Nasıl sorularını sıkça soruyoruz. Eğer sen de yaşam standartlarından, çalışma şartlarından ve çevresel yok oluştan şikayetçiysen ve bir şeylerin değişmesi gerektiğine inanıyorsan, gel, otur ve dinle. Yayın başlıyor. www.sevanonurduman.com

Son 5 Bölüm

    Lisans

    İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir