Sevan Onur Duman Yazılar

10 Temmuz 2020 /

Bolluk zamanı biriktirme kültürü. Ağustos böceği ve karınca hikayesi. Geçim derdi.

7 Temmuz 2020 /

Kapitalist üretim süreçleri. İsraf tüketirken mi gerçekleşir yoksa üretirken mi? Bireysel çevreci aktivizm. Doğanın katli.

4 Temmuz 2020 /

Ücret politikaları. Maaş beklentisi. Sakat demokrasi. Önceden tanımlanmış tartışma alanları.

2 Temmuz 2020 / / Podcast

Dünya’nın en az sorgulanan dini. Para kartelleri. Dünya Bankası ve Merkez Bankaları. Tanrılar kurban istiyor.

30 Haziran 2020 / / Podcast

Oyların alınıp satılması. Parti mi şirket mi? Katil’in yapılacaklar listesi. Bir insan kaç defa öldürülebilir. Ekonomik tetikçiler.

29 Haziran 2020 / / Podcast

Kişisel gelişim mi, toplumsal kalkınma mı? Beyin göçünün anlatılmayan sebebi ve piyasa düzeni. İyilik ve kötülük alınıp satılabilir mi?

28 Haziran 2020 / / Podcast

Bağımlılık, Tutsaklık ve Borç arasındaki bağlantı. Dayatılan borçlar seni tutsak yapar mı? Ekonomik olarak sınıf atlamayalı ne kadar oldu?

24 Haziran 2020 / / Podcast

Okulun icadı, Kapitalist toplumlarda okulun şekillenişi. Topluma “faydalı birey” yetiştiren okullar. Bilginin ve müfredatın metalaşması. Özel okullar.

22 Haziran 2020 / / Podcast

Fotrunes dergisinde yayınlanan bir habere göre Zenginlik Kalıtsalmış ve zengin bir ailede doğmuş olmanın senin de zengin olman yolunda bir faydası yokmuş. Her şey genetik yani.

20 Haziran 2020 / / Podcast

Hukuk ve sen. Üstünlerin hukuku seni nasıl fakirleştirdi? Hakların nasıl gasp edildi? Adaletten beklentin ne olmalı?