Liberland Seçim Sistemi ve Yasama Organı

Merhaba,

Özgür Liberland Cumhuriyet’nin Ana Yasa’sı ve bu yasalarda tarif edilen Yasama Organı’nın öğrenmeyi isteyeceğiniz kısımlarını Türkçeye çevirdim arkadaşlar. Elektronik oylama sisteminin kullanılacak olması, acaba bürokrasi ışık hızıyla işleyip katılımcı demokrasi hızla ilerleyecek mi? Sorusunu akla getiriyor 🙂 Öncelikle Liberland’ın meclis yapısından kısaca bahsedelim. Sonra yasama alanında bizleri bekleyen şemale göz atalım.

Özgür Liberland Cumhuriyeti Meclis oluşumu;

 • 4 yılda yapılan seçimlerle 20 vekil seçilir
 • Bir vekil ikinci defa seçilemez.
 • Sadece oy birliği ile anayasa değişebilir.
 • 11 oyu alan kişi şansölye seçilir.
 • Öncelik istihdam kurmaya verilecek.
 • Yıllık bütçe öncelikli olarak emeklilik ve sağlık hizmetleri için harcanacak.

Öncelikle bir meclis inşa
edilecek, akabinde bu
Meclis Özgür Liberland Cumhuriyeti Vatandaşları’nın;

 • Özel mülkiyetini korumak
 • Kamu İdaresi’nin mali
  işlerini yürütmek
Meclisin başlıca çalışma amaç ve şekli şöyle;
 • Kurumlardan veya kişilerden gelen vergileri referandum yapılması için taksim
  etmek ve harcamak
  meclisin görevidir.
 • Savunmaya harcama yapmak meclisin
  tasarrufudur.
 • Kamu idaresi giderlerini karşılamak
 • İç güvenliği sağlayacak birimler inşa etmek meclisin elindedir.
 • Hukuk sistemini inşa etmek meclisin
  görevidir.
 • Özgür Liberland Cumhuriyeti’nin Dünya çapında çıkarlarını savunmak meclisin vazifesidir
 • Özgür Liberland Cumhuriyeti’nin savaş ilan
  etmesi durumunda, bu savaş sadece ülke güvenliğini ilgilendiren meseleler için
  savunma amaçlı açılabilir. Başka bir ülkeye yönelik savaş ilan edilemez. Bu
  kanunların tatbiki meclisin elindedir.
 • Kamu düzeni
  sağlamak için milis kuvvetler inşa edilecek, bu kuvvetler adalet sistemini
  korur. Aynı şekilde kolluk kuvvetlerinin başka bir birime aktarılması meclis
  kararlarıyla gerçekleştir.
 • Büyük harcamalar
  yapılması konusu 90 güne yayılarak halk referandumu ile uygulamaya karar
  verilmesi kararı mecliste mahfuzdur. 
 • Özgür Liberland Cumhuriyeti’ne yeni bir bölge katılması konusunda karar merci meclistir.
Işık hızında karar almak
 • Referandum, seçmenlerin %3 lük bir kesiminin (en az)
  tetiklemesiyle gerçekleşebilir. 90 gün içinde halkın veto etmesi durumunda
  kanun yürürlükten kaldırılır.
 • Referandum internet üzerinden yapılacak.
 • Referandumda halkın reddettiği
  değişiklikler tekrar halk istemeden gündeme gelemeyecektir.
Liberland Seçim Sistemi

Anlaşıldığı kAdarıyla koltuk sevdalılarını zor günler bekliyor. Herşey kağıtta güzel diye bir tabir vardır. Umarız uygulamaya şaibe düşmez ve katılımcı demokrasi işler vaziyette olur. Benim bakış açıma göre yeni nesil İnternet Devleti ile karşı karşıyayız. Yakın zamanda Yargı ve Yürütme organlarıyla alakalı yazı kaleme alacağım. Halen Belgrad’da kalıyorum. Tatil için gerçekten güzel bir şehir.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir