Kategori: Sesli Kitap

18 Şubat 2019 / / Sesli Kitap

Ufka ve manzaraya bir balkon gibi üstten bakan güzel, temiz asfalt bir yoldaydı. Ayaklarının ucunda bütün bir semt kademe kademe dizilmiş evlerle denize doğru iniyordu. Bu, küçük, avuç içi kadar dar bir deniz parçasıydı ve kapanık, yarı sisli gece saatinde nereden geldiği bilinmeyen donuk parıltısıyla denizden ziyade mâyi halinde bir madenle dolduruluş bir havuzu, birkaç mavna ve gemi direğinin arasından, tabii bir parmaklık arkasından seyrediliyormuş hissini veren büyükçe bir havuzu andırıyordu.

18 Eylül 2018 / / Sesli Kitap

İkinci ev birincisinden büsbütün başkaydı; daha az sefildi, sonra kadınlar daha güzeldi. Onları bir kuyu tulumbası ile üzerinde bir dikiş makinesi bulunan küçük bir masanın kımıldanacak bir yer bırakmayacak kadar doldurduğu küçük bir taşlığa aldılar.

15 Eylül 2018 / / Sesli Kitap

Arkadaşları seslendikleri zaman Abdullah Efendi kendini bir kuyunun dibinde buldu; o kadar kâinatla alakasını kesmiş, kendi kendisi yahut sadece iradesi olmuştu. Onlar hep bir ağızdan, onun sükûtuna kızıyorlar, bu somurtkanlığı mânasız, budalaca ve kibirli buluyorlardı.

14 Mayıs 2018 / / Sesli Kitap

Gördüğü şey haddizatında belki çok basitti, fakat bu sarhoşluk gecesinde birdenbire ona korkunç ve imkansız göründü. Filhakika o mütevazı hatta biraz utangaç terbiyesi ve heyecanı ile aşığını sessizce dinleyen iki ayak göreceğini ümit etmişti.

17 Şubat 2018 / / Sesli Kitap

Gece çok güzel başlamıştı; abanoz silmeli küçük salonda lambalar, aynalar, kadehler, birbirine hep aynı parıltıyı gönderiyorlardı. Beş arkadaştılar. Beşinin de neşesi son haddine varmıştı.